วันอังคาร, ตุลาคม 17, 2017

จดหมายเหตุรายเดือน พฤษภาคม 2016

อบรม มคอ.7 srru

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม !!   โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร วันที่ 19 พฤษาภาคม 2559 ณ อ.อาคารฝึกประการล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับฟังการบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดา งามสุทธิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์มาตรฐานการศีกษา สำนักงานสภามหาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Tel. 044-041-565