วันอังคาร, ตุลาคม 17, 2017

จดหมายเหตุรายเดือน มีนาคม 2016

video

บัวขาว สวมบทนักวิชาการเป็นวิทยากรสัมมนาสมาธิมวยไทย ที่ ม.ราชภัฏสุรินทร์
video

โครงการสมาธิมวยไทย สู่มวยโลก ม.ราชภัฏสุรินทร์
video

โอวาทปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2558 โดย รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
video

SRRU Presentation : แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Thai Version
video

SRRU Presentation : แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ENG Version