โอวาทปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2558

0
616

โอวาทปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2558
โดย รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้