ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

0
486
อบรม มคอ.7 srru
อบรม มคอ.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม !!  

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
วันที่ 19 พฤษาภาคม 2559
ณ อ.อาคารฝึกประการล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รับฟังการบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดา งามสุทธิ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์มาตรฐานการศีกษา สำนักงานสภามหาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Tel. 044-041-565

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้