หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

0
773

หลักสูตรที่รับทราบจาก สกอ.

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ซึ่งหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. นั้นเป็นหลักสูตร ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึง ปี พ.ศ. 2558

หลักสูตรรับทราบจาก สกอ.

ที่มา : ข่าวรับรองมาตรฐานการศึกษา  สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  สกอ.
http://www.mua.go.th/users/bhes/MUA_CURR/CurrCer.html

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้