รายชื่อหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้ สำนักงาน กพ. รับรองปริญญา

0
599

หลักสูตรที่ สำนักงาน กพ. รับรองปริญญา

รายชื่อหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้ สำนักงาน กพ.
รับรองปริญญา

รายชื่อหลักสูตร

ที่มา : ข่าวรับรองมาตรฐานการศึกษา  สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes5/Curr%20Tranfer2554/page%20curr/curr%20government.html

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้