วันอังคาร, ตุลาคม 17, 2017
Img_File01

ข่าวสารที่อื่นๆ

หลักสูตรที่ สำนักงาน กพ. รับรองปริญญา

รายชื่อหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้ สำนักงาน กพ. รับรองปริญญา รายชื่อหลักสูตร ที่มา : ข่าวรับรองมาตรฐานการศึกษา  สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes5/Curr%20Tranfer2554/page%20curr/curr%20government.html
อบรม มคอ.7 srru

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม !!   โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร วันที่ 19 พฤษาภาคม 2559 ณ อ.อาคารฝึกประการล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับฟังการบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดา งามสุทธิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์มาตรฐานการศีกษา...
280แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม